Artiklar
Välkommen att läsa om allt som har med el och elproduktion att göra.
Vi har samlat en stor mängd information inom detta ämne som vi hoppas du uppskattar

Energiskatt

Energiskatt

Det finns två typer av energiskatter i Sverige, specificerade för elmarknaden. Den ena är den skatt som tas ut av elproducenter. Den andra skatten tas ut av elkonsumenter. Totalt inbringar dessa skatter ungefär 27,5 miljarder kronor i reda pengar till statskassan. 20 miljarder utav dessa betalas av konsumenterna.

Särskild fastighetsskatt

Elproducenter råkar ut för en mängd olika skatter i sin verksamhet. De behöver betala en fastighetsskatt, betala skatt och avgifter på de bränslen som används och på de utsläpp som de gör i atmosfären. Den fastighetsskatt som får betalas beror på vilken typ av elproduktion som sker. SÅ har till exempel vattenkraft till exempel en fastighetsskatt på 2,8 %. För vindkraftverken är den långt lägre, bara 0,2 %. Alla andra produktionsformer belastas med 0,5 % i fastighetsskatt, baserat på taxeringsvärdet.

Andra energiskatter

Energiproducenter behöver inte energiproducenterna betala någon koldioxidskatt eller energiskatt på det bränsle som används till själva elframställningen. Däremot får de betala detta för den interna förbrukningen i verket. Svavelskatt utgår när det så är tillämpligt. Den är på 30 kr per kilo svavel. Förbränningsanläggningar som producerar mer än 25 GB per år får betala en kväveoxidavgift om 50 kr kilot. Dessa avgifter återbetalas sedan till stora delar utifrån hur stor energiproduktion som skett. På så sätt kan staten indirekt styra energiproduktionen mot mer miljövänliga alternativ.

Kärnkraften

Kärnkraften är behäftad med en särskild sorts skatt. Den var från början när den kom i år 1984 baserad på den produktion som skedde. Idag handlar skatten istället om effekt. Den bygger på kärnkraftverkens värmeproduktionsförmåga och därför helt oberoende av den produktion som faktiskt sker. Denna skatt ligger på 12 648 kr per megawattimme, vilket är ungefär 5,5 öre per kilowattimme. Därtill ska kärnkraftverksägarna betala en avgift för slutförvaringen. Den är 0,3 öre per kilowattimme, plus en individuellt bedömd avgift för varje enskilt verk. Det blir totalt ungefär 1 öre per kilowattimme. .

Konsumenterna

När elen sedan säljs tillkommer nya skatter och avgifter. Konsumenterna får betala en viss andel energiskatt för varje kilowattimme de nyttjar. Denna skatt är beroende av vem som nyttjar elen och var i landet elen nyttjas. För viss typ av tillverkning är skatten lägre, medan privatkunder får betala en högre andel i skatt. Denna energiskatt är dessutom momsbelagd, liksom elpriset och nätavgiften. Dessutom återfinns en avgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap med i elräkningen. Den ska betala Elsäkerhetsverkets och Energimyndighetens omkostnader, samt Svenska Kraftnäts arbete för att få elsystemet uthålligt. Dessa avgifter tas från början ut från elbolagen, men hamnar sedan hos kunden.

Relaterade artiklarCopyright © 2016 Trove AB